Podloga za lepljenje izolacije – vrste podloge i radovi koji prethode postavljanju izolacije

Podloga igra veoma značajnu ulogu kada je u pitanju uspešna realizacija sistema kontaktne fasade sa kamenom vunom, ali njoj se, nažalost, u dosta slučajeva ne posvećuje dovoljna pažnja.

Razlikujemo sledeće vrste podloga:

1. Nove neomalterisane podloge od

 • opekarskih proizvoda (pune i šuplje cigle)

 • betona

 • punih ili šupljih blokova

 • porobetona

 • proizvoda podloge na bazi drveta

2. Postojeći objekti i/ili postojeće omalterisane podloge

Ako želimo postaviti izolaciju na već postojeći omalterisani objekat, ili objekat koji ima fasadu, od krucijalne je važnosti provera podloge.

Zavisno od same situacije na objektu, koristimo neku od sledećih metoda provere:

 • Vizuelna metoda

Služi za procenu vrste, osobine i sastava podloge, a posebno njene vlažnosti ili naprslina.

Podloga ne sme imati krte, nevezane delove niti naprsline. Ukoliko one ipak postoje – moraju se odstraniti i sanirati malterisanjem pre početka radova na izradi termofasade.

Takođe, podloga mora biti potpuno suva – zato se preporučuje izrada termofasade u jesenjem periodu, jer se smatra da tokom letnjih meseci eventualna vlažnost iz zidova nestane.

 • Test kuckanjem

Na više mesta na fasadi čvrstim predmetom kuckati (drškom šrafcigera ili špahtle), kako bi se ispitala čvrstina podloge.

Ukoliko fasada “zvoni”, potrebno je te delove odstraniti jer više ne prijanjaju za podlogu.

 • Test brisanja dlanom

Rukom ili crnom krpom se ispituju naslage prašine.

 • Test grebanjem

Čvrstim, špicastim alatom se ispituje čvrstoća i nosivost podloge, ne sme biti slabo vezanih delova i prljavština.

 • Proba kvašenja

Podloga se premaže mokrom molerskom četkom radi ispitivanja sposobnosti upijanja;
kod pojačanog upijanja preporučuje se upotreba odgovarajućeg akrilnog premaza, kao osnovne podloge;
isti premaz služi i za saniranje viška prašine.

 • Provera ravnosti zida

Mernom letvom (ravnjačom) se vrši kontrola da li zid odstupa od vertikalne ravni; u praksi se toleriše odstupanje od ±1cm na 3m dužine zida.

Svako veće odstupanje se mora regulisati klasičnim malterisanjem, a ne dodavanjem veće debljine lepka prilikom lepljenja ploča kamene vune.

Možda vam se sve ove radnje čine suvišnim, ali su više nego bitne za dugotrajnost i kvalitet fasade.

Insistirajte kod vašeg majstora da ih sprovede pre početka radova, što će vam, između ostalog, biti odličan test da li ste izabrali pravog majstora 🙂

Želite da ušuškate svoj dom fasadom sa kamenom vunom?

ili