Da li se isplati ulagati u termoizolaciju na fasadi?

Poznato je da je fasadni zid, kao deo termičkog omotača jedan od najznačajnijih elemenata koji utiču na ukupnu potrošnju energije za grejanje u zimskom periodu.

Šta po tom pitanju kažu kalkulacije i proračuni?

U skladu sa važećim Pravilnikom o energetskoj efikasnosti RS, postoji određena metodologija koja kao rezultat daje ukupnu potrebnu energiju za grejanje, izraženu u kWh/m2, na godišnjem nivou. Takođe, definisane su maksimalne referentne vrednosti koje je potrebno zadovoljiti u objektima.

Pre svega, za nove objekte je obavezno da dostignemo minimumalno razred C. To u slučaju jednoporodičnog stambenog objekta – kuće, iznosi potrošnju do 65 kWh/m2 godišnje.

Za analizu uticaja termoizolacije u ukupnoj potrošnji energije za grejanje uzećemo kao primer jednu spratnu porodičnu kuću ukupne grejne površine od 200 m2. Model objekta izgleda kao na slici 1.

Kao što se na slikama može videti, u pitanju je jedna uobičajna struktura kuće – postoje 2 etaže sa garažom i podrumom, terase i ostali neophodni elementi omotača objekta.

Za potrebe uporedne analize, razmatraćemo samo 2 varijacije kada je termoizolacija u pitanju (uzmimo primer da je fasadni zid od opekarskih šupljih blokova debljine 19cm, inače najčešći izbor materijala za zidanje kada su porodične kuće u pitanju):

1.Varijanta bez termoizolacije
2.Varijanta sa 10 cm termoizolacije od kamene mineralne vune

Rezultat proračuna

1.Ukupna potrošnja energije kada nemamo izolaciju u spoljnim zidovima je 189,55 kWh/m2 godišnje što bi značilo da je objekat u najlošijem, G energetskom razredu:

2.Ukupna potrošnja energije za slučaj kada u sve spoljne zidove postavimo kamenu mineralnu vunu debljine 10 cm u sistemu kontaktne fasade, izgleda potpuno drugačije; pogledajmo prvi sastav novoformiranog zida sa kamenom mineralnom vunom kao izolacionim materijalom:


Godišnja potrošnja energije za slučaj ugradnje kontaktne fasade sada je 61,50 kWh/m2, što je praktično 3 puta manje nego u prvom opisanom slučaju, bez termoizolacije!

Jasno se mogu izvući zaključci – po ko zna koji put je potvrđeno da je termoizolacija spoljašnjih zidova jedna od osnovnih mera energetske efikasnosti zgrada, pa je sasvim razumno što je ova mera, uz ugradnju ili promenu fasadne stolarije, okosnica ostvarenja ili unapređenja energetske efikasnosti u zgradama.

Cena i ušteda

Ipak, iz kompanije “Knauf Insulation”, koja proizvodi kamenu vunu, kažu kako smo na kraju dužni da sebi postavimo pitanje: koliko nas sve to zajedno košta, odnosno, da li se isplati ulaganje u EE naših objekata?

Kao osnovu ekonomske analize poslužićemo se informacijama dostupnim sa tržišta; naime, za 200 m2 fasadnih zidova kuće kakvu smo analizirali potrebno je uložiti oko 4.000 EUR za kompletnu ugradnju sistema fasade sa kamenom vunom, kao premium rešenja kada je ovaj tip fasadnih sistema u pitanju.

Ako sa druge strane pogledamo uštedu u energiji za grejanje, odnosno smanjenje u plaćanju računa za grejanje 200 m2 kuće, zavisno od vrste energenta, prosečno se mesečno može uštedeti između 50 i 150 EUR. To znači da se gorenavedena investicija isplati u roku od 4 do 7 godina, u kom periodu se recimo mesečna rata kredita može isplatiti od ušteda u grejanju! Ne treba da zaboravimo da posle isteka tog vremena za grejanje plaćamo samo mali deo dotadašnjeg računa.

Iako je novac veoma važan činilac odluke o ulasku u investiciju za fasadu, moramo pomenuti da to nije jedini motiv, barem ne bi trebalo da bude. Poboljšanje komfora i kvaliteta boravka u kvalitetno izolovanoj kući ćete ubrzo osetiti, a ako ste izabrali kamenu mineralnu vunu kao izolacioni materijal dobićete i dodatne prednosti pored termičke zaštite a to su:

  • Odlična zvučna izolacija od buke spolja,
  • Vrhunska zaštita od požara – sa kamenom vunom ste dobili negoriv sistem na fasadi,
  • I veoma bitno – vaši zidovi „dišu“, odnosno sistem sa kamenom mineralnom vunom kao izuzetno paropropustan materijal čini da se kroz zidove može vršti proces difuzije vodene pare iz unutrašnjeg prostora,
  • Na kraju, nedvosmisleno dobijate trajno rešenje – izolacija će trajati koliko i sam objekat.

Umesto zaključka, iz kompanije Knauf Insulation kažu da mogu samo da se posluže svojim sloganom – Vreme je za štednju energije – uz dodatak da to možete lako i kvalitetno da uradite sa ugradnjom sistema kontaktne fasade sa kamenom mineralnom vunom.

Želite da ušuškate svoj dom fasadom sa kamenom vunom?

ili