URADI SAM – Lepljenje ploča kamene vune

Kada smo ispitali podlogu (pogledajte savet broj 1: Vrste podloga za lepljenje izolacije) i sanirali eventualne nedostatke, možemo pristupiti nanošenju lepka na ploče kamene vune.

Na našem tržištu postoji veliki broj proizvođača lepkova. Pri izboru je važno da se opredelite za onog koji u ponudi ima materijale namenski napravljene za kamenu vunu.

Svaki proizvođač lepka izdaje i uputstva kako se lepak meša i nanosi. Mi vam predstavljamo najčešći ispravan metod nanošenja lepka, a to je metoda ivične trake sa pogačama u sredini.

1) Po obimu ploče – 5cm široke trake lepka
2) Na sredini ploče – minimum tri pogače lepka prečnika oko 15cm

Savet: Preporučljivo je, pre samog nanošenja lepka uraditi tzv. impregnaciju ploče, što znači naneti tanak sloj lepka na mestima gde će doći ivična traka i pogače.

Količina lepkaminimum 40% potrebne kontaktne površine ploče i zida.

Savet: obavezno ploču ravnomerno pričvrstite celom površinom za podlogu. Ukoliko ovo ne uradite, ili lepak nanesete samo po obodu ili samo u pogačama, kasnije se na pločama može javiti jedan od sledećih efekata:

Efekat jastuka – kada je spolja toplo

Efekat dušeka – kada je spolja hladno

Lepljenje izolacionih ploča

Kada ste pravilno naneli lepak, postavljate ploču na zid, i to od početnog profila (ukoliko postoji), ili vrha sokle, u redovima odozdo na gore.

Naredni red postavite smaknuto u odnosu na prethodni za polovinu dužine, minimum 30cm smicanja ploča. Ravnost spoljašnjih površina proverite letvom odgovarajuće dužine.

Ploče uvek polažite tesno jednu uz drugu kako ne bi nastale fuge između ploča kamene vune. U slučaju da ipak nastanu fuge preko 2mm širine, isecite tanke trake od kamene vune i umetnite ih u zazore, jer lepak nikako ne sme dospeti u fuge između izolacionih ploča.

Trudite se da postavljate samo cele izolacione ploče. Ako imate ostatke ploča, na površinu zida ih možete postaviti ukoliko su veći od 15cm, dok je na ivicama zgrade preporučeno postavljanje samo cele i polovine ploča i to u naizmeničnom rasporedu, tzv. češlju.

Pri sečenju komada koristite nož za kamenu vunu kako bi je pravilno isekli, jer treba paziti na održavanje pravih uglova.

Savet: oko otvora se vrši ukrajanje i postavljanje cele izolacione ploče da bi se izbeglo podudaranje linije otvora sa linijama spojeva tabli.

Ukoliko se ne uradi ukrajanje cele ploče, na ovom mestu će se gotovo sigurno pojaviti pukotina u sloju završnog maltera.

Nepravilno

Pravilno

Ukoliko je otvor postavljen tako da je stolarija uvučena u odnosu na ravan fasade, postavite izolacioni materijal u debljini od najmanje 3cm na špaletnom delu.

Špaletna

Ploče na ivicama zgrade postavite tako da čvrsto prijanjaju na podlogu i da spojevi ploča ne pređu ivicu fasadne ravni.

Želite da ušuškate svoj dom fasadom sa kamenom vunom?

ili