Kontaktna fasada sa kamenom vunom

S obzirom na kvalitet i posebne karakteristike kamene mineralne vune, potrebno je da i ostali materijali u sistemu kontaktne fasade budu kompatibilni i jednako kvalitetni, kako bi se obezbedila dugovečnost celog sistema.

Pogledajte pozicije svih elemenata sistema na fasadi

(pređite mišem preko broja pozicije kako biste videli koji se materijal upotrebljava)