Kamena mineralna vuna

Dolomit & Dijabaz

Kamena vuna nastaje od kamena vulkanskog porekla – dolomita i dijabaza.

Zbog svog mineralnog porekla, kamena vuna spada u grupu mineralnih vuna.